Kaksi Chempolis Oy:n ja Numaligarh Refinary Ltd:n yhteistä bioetanolijalostamoa Assamissa vastustanutta kansalaisaktivistia  on pidätätettty  ja asetettu syytteeseen. Kansalaisjärjestöt vaativat toisen yhä pidätettynä olevan aktivistin vapauttamista ja syytteistä luopumista. Järjestöt vaativat myös ympäristöluvan eväämistä jalostamohankkeelta. Hanke uhkaa järjestöjen mukaan rauhoitetuksi kaavailtua Deopaharin metsää ja sen pohjoispuolella sijaitsevaa Kazirangan kansallispuistoa.

Heinäkuun 15. iltapäivällä Soneswar Narah nousi puhujalavalle bioetanolijalostamon ympäristöluvan kuulemistilaisuudessa Rajabari Letekujanin koululla Intian Assamissa. Tiedostusvälineiden  mukaan hän arvosteli hanketta sen ympäristöhaittojen ja yhteiskunnallis-taloudellisten vaikutusten vuoksi.  Aluehallinnon edustajat mykistivät mikrofonin. Narah jatkoi puhettaan pyrkien kertomaan kuulijoille, miten hanke vaikuttaisi vain muutaman kilometrin etäisyydellä sijatsevan Kazirangan kansallispuiston ekosysteemiin. Paikalla olleet osavaltion poliisit rynnivät puhujakorokkeelle, pakottivat Narahin pois puhujalavalta ja veivät hänet väkivalloin koulun pihalla odottaneeseen poliisiautoon.

Bioetanolijalostamon ympäristöluvan edellyttämän kuulemistilaisuuden raportti sisältää tapauksesta aivan toisenlaisen  kuvauksen. Sen mukaan Narah alkoi puhua hanketta vastaan, kaivoi esiin helposti syttyvää nestettä sisältävän säiliön ja yritti sytyttää sen. Yleisen epäjärjestyksen vallitessa poliisit kiidättivät hänet pois puhujalavalta. Soneswar Narah pidätettiin. Poliisin ilmoituksen mukaan hän sairastui poliisin suojissa seuraavana yönä ja on ollut sairaalahoidon tarpeessa. Narah on edelleen pidätettynä.

Soneswar Narahia vastaan nostettiin syytteet murhayrityksestä, virkavallan väkivaltaisesta vastustamisesta ja kuulumisesta rikollisjoukkioon.

Soneswar Narahia vastaan nostettiin syytteet murhayrityksestä, virkavallan väkivaltaisesta vastustamisesta ja kuulumisesta rikollisjoukkioon. Muutamia päiviä myöhemmin kuulemistilaisuuden tapahtumista myös toinen aktivisti, Pranab Doley määrättiin pidätettäväksi.  Hän sai syytteen murhayrityksestä. Omien sanojensa mukaan Doley oli kuitenkin tilaisuuden aikana New Delhissä hoitamassa Kazirangan riistanvartijoiden ampumalla vammauttaman pikkupojan asioita.

Jo aiemmin tämän vuoden keväällä poliisi pidätti molemmat aktivistit. Silloin syynä oli heidän Iso-Britannian yleisradioyhtiön, BBC:n ohjelmassa esittämä kritiikkiKazirangan kansallispuistossa villieläinten suojelun nimissä tapahtuneita ampumisia ja niiden tutkintaa kohtaan. Tapauksissa on kuollut ja haavoittunut viime vuosina kymmeniä ihmisiä, aktivistien mukaan salametsästäjien lisäksi viattomia paikallisia asukkaita. Viime keväisessä ampumistapauksessa Kazirangan kansallispuiston riistanvartijat ampuivat 7-vuotiasta poikaa, Akash Orangia, joka vammautui pysyvästi.

Soneswar Narah ja Pranab Doley edustavat Assamissa toimivaa viljelijöiden ja maatyöläisten Jeepal Krisak Sramik Sangha (JKSS) järjestöä. Se puolustaa mm. Intian lainsäädännön takaamia Kazirangan alueen heimoyhteisöjen, metsien asukkaiden ja maattoman väestön oikeuksia asumiseen, omaan elämäntapaan ja työhön. Järjestö vaatii ympäristönsuojelun toteuttamista puolueettomasti ja yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla.

National Alliance of People's Movementin tiedotustilaisuus. Lähde: NAPM

Elokuun loppupuolella intialaisten kansalaisjärjestöjen katto-organisaatio National Alliance of People's Movements  (NAPM) vaati Soneswar Naharin välitöntä vapauttamista. Kansainvälistäkin huomiota herättäneessä tiedostustilaisuudessa järjestö edellytti, että kaikista tekaistuista syytteistä aktivisteja vastaan luovutaan.  Järjestön mukaan Chempolisin ja NRL:n bioetanolijalostamon ympäristöluvan kuulemistilaisuus oli laiton ja siten mitätön.  Järjestö vaatii bioetanolihankkeen ympäristövaikutusten arviointiraportin hylkäämistä sen sisältämien virheellisten tietojen vuoksi. Syyskuun lopulla Intian metsä-, ympäristö- ja ilmastonmuutosministeriön  asiantuntijapaneeli päätti kuitenkin puoltaa ympäristöluvan myöntämistä bioetanolilaitokselle.

PAIKALLISEN VASTARINNAN HISTORIA

Kun JKSS edustaa lähinnä heimoyhteisöjä, on myös paikallisten assamilaisten arvostelu Numaligarhin öljynjalostamoa kohtaan vuosien varrella voimistunut.  Yhteistä näille on huoli Deopaharin metsän kohtalosta, jolla on välitön yhteys Kazirangan kansallispuiston tulevaisuuteen.

Jalostamo tarjoaa vähän työpaikkoja assamilaisille nuorille.

Paikalliset ihmiset ovat myös tyytymättömiä öljynjalostamon työllistävään vaikutukseen. Jalostamo tarjoaa vähän työpaikkoja assamilaisille nuorille. Suuri osa työntekijöistä, erityisesti koulutettu henkilökunta tulee Assamin ulkopuolelta. Kun laitoksen perustamisen ehtona aikoinaan olleet sosiaalisen kehittämisen ohjelmat ovat jääneet suurelta osin toteuttamatta, on väestön tyytymättömyys jalostamoyhtiötä kohtaan jatkuvasti kasvanut. Heinäkuisessa kuulemistilaisuudessa paikalliset asukkaat ilmoittivat kannattavansa bioetanolijalostamon rakentamista, mikäli se tarjoaa työpaikkoja paikallisille ihmisille, eikä se yhdessä öljynjalostamon kanssa vaaranna ympäristön luontoa.

Työttömyyden vuoksi paikallisten asukkaiden kritiikki kohdistuu myös ympäristön suojelemiseksi öljynjalostamon ympärille perustettuun rakennuskieltoalueeseen, No-Development Zoneen.  Tässä vastakkain ovat luonnonsuojelun tavoiteet ja ihmisten toimeentulo. Vyöhykkeen perustamisen jälkeen ja erityisesti Intian ympäristötuomioistuimen toissakesäisen päätöksen seurauksena Assamin osavaltion viranomaiset ovat sulkeneen monia vyöhykkeen sisällä toimineita pienyrityksiä. Koska korvaavia työpaikkoja ei ole syntynyt, paikalliset ihmiset pitävät epäoikeudenmukaisena, että NRL saa jatkaa ympäristösäädösten rikkomista samalla, kun viranomaiset pakottavat pienyritykset sulkemaan ovensa. Kesäkuun alkupuolella  järjestetyssä noin tuhannen ihmisen mielenilmauksessa  kritisoitiin myös jalostamon toimintatapoja. Ihmiset vaativat jalostamoa suorittamaan maansa menettäneille sekä työtapaturmissa kuolleiden perheille ja loukkaantunelle  maksamatta jääneet korvaukset.

Laiton louhos Kazirangan kansallispuiston suojavyöhykkeellä. Kuva Rohit Choudhury

Myös ympäristöongelmat aiheuttavat paikallisväestössä huolta.  Öljynjalostamon läheisyydessä sijaitsevien vesialueiden ja jokien rantamailla on mm. riisipeltoja ja sokeriruokoviljelmiä, joiden pelätään saastuvan laitokselta valuvista jäte- ja sadevesistä. Pelko on todellinen, sillä alueen sademäärät ovat monsuunikauden aikana korkeat. Silloin lähivesistöihin valuu jalostamoalueelta runsaasti hulevesia. Ympäristöviranomaiset ovat aikaisempien lupaprosessien yhteydessä antaneet huomautuksia jalostamoyhtiölle sadevesien keräämisestä ja käsittelystä. Paikalliset kyläläiset käyttävät vesistöjen vettä sellaisenaan jokapäiväisessä elämässään.

Paikalliset kyläläiset käyttävät vesistöjen vettä sellaisenaan jokapäiväisessä elämässään.

Aivan jalostamon kupeessa on teeviljelmiä, joiden satoihin jalostamon ilmaan vapautuvat päästöt vaikuttavat.  NRL:n alkuperäisissä lupaehdoissa edellytettiin, että jalostusprosessista muodostuvat kaasut poltetaan maanalaisessa polttolaitoksessa päästöjen ehkäisemiseksi. Laitoksen aiempien laajennusten lupaehdoissa  Assamin osavaltion viranomaiset  kuitenkin sallivat kaasujen polton soihduttamalla eli ilmassa palavina liekkeinä.

Useissa perättäisissä lupaprosesseissa NRL:n öljynjalostamolle asetetut ympäristölupaehdot ovat vuosien varrella murentuneet. Tämä on tyypillinen ilmiö intialaisessa ympäristölupamenettelyssä. Ympäristöasiantuntijat ovatkin pitäneet Intian ympäristölainsäädäntöä tehottomana. Yhdessä nykyisen BJP:n hallituksen tekemien ympäristösäännösten heikennysten kanssa ympäristölainsäädäntö on käytännössä kokonaan menettämässä merkityksensä.

Teksti:

Juha Holma